headersabzتت

مقالات مدیریت

balanced

نویسنده/نویسندگان: روبرت کاپلان و دیوید نورتون

تعداد صفحه: 11

                                                                      

ناشر: پایگاه مدیریت ایران

 

فايل‌ها:

دانلود    333.85 KB  دانلود مقاله ویژگی های کارت امتیازی متوازن و تحریک عملکرد

 

quality

نویسنده/نویسندگان: دنیس لئونارد و ردنی مکادم

تعداد صفحه: 15

                                                                      

ناشر: پایگاه مدیریت ایران

 

دانلود    311.87 KB  دانلود مقاله مدیریت کیفیت جامع در استراتژی و عملیات: مدل پایه پویا

 

 quallititititit

نویسنده/نویسندگان: اوانجلوس پسوماس و اعضا

تعداد صفحه:  15

                                                                      

ناشر: پایگاه مدیریت ایران

 

دانلود    307.05 KB  دانلود مقاله مزایای مدیریت کیفیت از جنبه های TQMسخت و نرم در شرکت های مواد غذایی

 

bpr

نویسنده/نویسندگان: آلان فالر

تعداد صفحه: 31

                                                                      

ناشر: پایگاه مدیریت ایران

 

دانلود    503.14 KB  دانلود مقاله مدیریت عملیات و مدل سازی سیستماتیک در چارچوب BPR

 

dynamic

نویسنده/نویسندگان: لونیس زافیروپلوس

تعداد صفحه: 23

                                                                      

ناشر: پایگاه مدیریت ایران

 

 

دانلود    788.43 KB  دانلود مقاله سیستم مدیریت ریسک پویا برای مدل سازی،سازگاری مطلوب و پیاده سازی در سیستم ERP

 

adoption

نویسنده/نویسندگان: آر موراگش و اعضا

تعداد صفحه: 19

                                                                      

ناشر: پایگاه مدیریت ایران

 

دانلود    281.46 KB  دانلود مقاله مدل سازی و تصویب رویکرد مدیریت در بهره وری استراتژیک در سیستم های تولیدی

 

soft tqm

نویسنده/نویسندگان: شمس الرحمان - فیلیپ بولاک

تعداد صفحه: 11

                                                                      

ناشر: پایگاه مدیریت ایران

 

دانلود    275.65 KB  دانلود مقاله TQM نرم و TQM سخت و روابط عملکرد سزمانی

 

soft

نویسنده/نویسندگان: یوشا لنکا و اعضا

تعداد صفحه: 24

                                                                      

ناشر: پایگاه مدیریت ایران

 

دانلود    560.93 KB  دانلود مقاله جنبه های سخت و نرم مدیریت کیفیت

 

mapping

نویسنده/نویسندگان: ژینگ ژِنگ زو و اعضا

تعداد صفحه: 21

                                                                      

ناشر: پایگاه مدیریت ایران

 

دانلود    454.5 KB  دانلود مقاله نقشه برداری از پیوند مهم بین فرهنگ سازمانی و شیوه های شش سیگما/TQM

 

Article2

نویسنده/نویسندگان: اولی پکا هیلمولا و اعضا

تعداد صفحه: 20

                                                                      

ناشر: پایگاه مدیریت ایران

 

دانلود    488.71 KB  دانلود مقاله استراتژی های تولید در شرکت های کوچک و متوسط و پیامد ها و عملکرد آن

 

ارتباط با ما

تلفن: 09217695251

شکایات،پیشنهادات و انتقادات:

Info@irmgn.ir